Kuluçka Sonuçlarını Etkileyen Faktörler
menü-kuluçka-makinası
menü-kuluçka-makinası

Kuluçka Sonuçlarını Etkileyen Faktörler

Kuluçka Sonuçlarını Etkileyen Faktörler ; Kuluçka kriterleri genetik, sürü yaşı, hava basıncı, oksijen ihtiyacı, sıcaklık, nem, çevirme, depolama süresi ve koşulları, damızlıklardaki bakım ve besleme koşulları, hastalık vb. faktörlerden etkilenmektedir  Bu araştırmada sürü yaşı, depolama süresi, gelişim dönemindeki çevirme sıklığı ve kuluçka makinesi içerisindeki CO2 seviyesi incelendiği için değerlendirmede de bu faktörler üzerinde durulmuştur.

Kuluçka Sonuçlarını Etkileyen Faktörler1

Sürünün yaşı sadece yumurtlayan hayvan sayısını ve yumurta sayısını değil, yumurta kalitesini de etkiler. Artan sürü yaşı ile birlikte yumurta büyüklüğü de artar. Ancak yumurta kabuğunun kırılmaya karşı direnci azalır. Bu da yumurtanın depolanma ve kuluçka işlemi sırasındaki iç kalite problemlerine ve sonuçta çıkış gücü ve kuluçka randımanının azalmasına sebep olmaktadır  En yüksek çıkış gücü ve kuluçka randımanı 30 ile 55 haftalık yaşlar arasında elde edilmekte, çok genç ve çok yaşlı sürülerde daha düşük sonuçlar görülmektedir  Farklı yaş gruplarındaki damızlıklarda çıkış güçleri ve kuluçka randımanları arasında belirgin farklılıklar görülmekte ve yaşlanmaya bağlı olarak çıkış gücü ile kuluçka randımanı da azalmaktadır  50-52 haftalık yaştan itibaren görülen bu azalma ile yumurta ağırlığı arasında pozitif bir korelasyon olduğu bulunmuştur.

Genç sürüler, albümin kalitesi daha iyi yumurta verirler. Albümin kalitesi ve blastodermin yumurta kabuğuna olan mesafesi, genç sürülerden elde edilen yumurtalarda uzun süre korunurken, yaşlı sürülerde bu süre daha kısadır. Bu yüzden yaşlı sürü yumurtalarının fazla bekletilmeden kuluçkaya konulmaları gerekmektedir  Ayrıca yaşlı sürülerden elde edilen yumurtalarda ovipozisyon sırasında embriyo daha ileri bir yaşta olduğundan kuluçka süresi de daha kısa olmaktadır.

Depolama piyasa ve makine kapasitesine göre yeterli sayıda yumurta biriktirmek için yapılır. 0-7 gün depolama kısa, 8-14 gün depolama normal, 15-21 gün depolama uzun süre depolama olarak kabul edilmektedir Yumurta akında pH değerinin çözünmüş CO2, bikarbonat, karbonat iyonu ve protein arasındaki dengeye bağlı olduğu bilinmektedir. Depolama sırasında porlar vasıtasıyla gerçekleşen nem ve CO2 kaybı nedeniyle yumurtanın pH değerinde ve dolayısıyla kimyasal yapısında da değişiklikler olmakta ve bu durum çıkış gücü ve kuluçka randımanını etkilemektedir. CO2 ile pH arasında yakın bir ilişki vardır ve CO2 kaybında sarı ile akta pH yükselmesi olmaktadır . Ovipozisyon sonrası yumurta akındaki pH değeri 7,6 ile 7,9 arasındayken depolamayla birlikte 9,7’ye ulaşmaktadır. Yapılan bir araştırmada % 4 CO2 ve 3 hafta depolamada ak pH’sının 7.5’a, % 2 CO2 ve 3 hafta depolamada sarı pH’sının 8.4’e yükseldiği hatta 37,5ºC’de 24 saat depolamada ak pH’sının 0’a düştüğü bulunmuştur.

Kuluçka Sonuçlarını Etkileyen Faktörler2

Başka bir araştırmada yumurtada CO2 kaybı çok düşük tutulduğunda ak pH’sındaki değişimin çok az olduğu ve taze veya kısa süre depolanmış yumurtalara benzer seviyelerin görüldüğü tespit edilmiştir Uzun süre depolanan yumurtalarda gelişim daha yavaştır Uzun süre depolama, embriyonun biyolojik kalitesini düşürmekte ve metabolizmanın verimliliğini azaltmaktadır.

Gelişim dönemindeki çevirme sıklığı 1930’da Olsen’in tavukların yumurtalarını günde yaklaşık 96 kere çevirdiklerini gördüğü bildirilmiştir Günümüzde 4 çevirme/saat olacak şekilde 96 çevirme/gün’e kadar çevirme yapabilen makineler kullanılmaktadır .Çevirme işlemi makine içindeki sıcaklık yükselmesini ve erken dönemde embriyonun yumurta kabuğuna yapışmasını önlemekte, yumurta sarısı kesesi ile korio-allontois keselerinin gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Gelişim dönemindeki çevirme sıklığına bağlı olarak kuluçkadaki embriyo ölümlerinde azalma görüldüğü ve azalmanın en çok 18-21 gün arasındaki son dönem embriyo ölümlerinde olduğu bildirilmiştir.

Normal koşullarda son dönem embriyo ölümlerindeki yüksekliğin çevirme yapılmaması nedeniyle chorrioallontoic zar gelişimindeki gecikmeye bağlı olabileceği bildirilmiştir Kuluçka makinesi içerisindeki CO2 seviyesi Kuluçkada yüksek sıcaklık değerlerinin metabolik su oluşumunu ve yumurta içerisindeki su buharı basıncını arttırdığı bildirilmiştir . Yüksek kuluçka sıcaklığında, suyun ve CO2’in yumurtadan hızla uzaklaşması ile birlikte embriyonun hızla gelişimini tamamladığı ve çıkış işleminin daha erken olduğu bildirilmiştir. Kuluçkada sıcaklığı
yükseltirken nemi de orantılı olarak azaltmak gerektiğ bu sayede metabolik su oluşumu ve CO2 çıkışının karşılıklı olarak gerçekleştiği bildirilmiştir. Doğal bir kuluçka işlemi sırasında CO2 konsantrasyonu % 0,4 civarındadır. Bu, % 0,03olan doğal ortamdaki CO2 seviyesinin yaklaşık 10 katıdır. Önceleri embriyo gelişiminin belirli dönemlerinde farklı düzeylerde CO2 uygulamanın kuluçka sonuçlarını iyileştireceği savunulmuş ve küçük deneme makinelerinde gerçekleştirilen araştırmalar planlanmıştır.

Kuluçka Sonuçlarını Etkileyen Faktörler Ölüm oranı

Ölüm oranı, işletmelerde maliyetleri yükselten ve dolayısıyla kârı azaltan çok önemli bir
faktördür. Bakım ve çevre koşulları gibi faktörlerden en fazla etkilenen kriterdir. Daha
kısa sürede, daha az ölüm oranı ve daha az yemle istenen canlı ağırlığa ulaşılması
işletmenin karlılığını önemli ölçüde arttırmaktadır.
Ölüm oranı, ticari uygulamalarda sevk edilen toplam civciv sayısı ile kesilen toplam
piliç sayısı arasındaki farkın sevk edilen toplam civciv sayısına bölünmesiyle
hesaplanır. Bu araştırmada ölen ve ayıklanan piliç sayısının toplam civciv sayısına
bölünmesiyle bulunmuştur.

72-lik-makine-600x600
72-lik-makine-600×600

Kuluçka Sonuçlarını Etkileyen Faktörler4

Kuluçka makinesi Kontrolü, kuluçka evresinde önemli olan değişkenlerin istikrarlı bir şekilde
sağlanması için bir araya gelmiş kontrol birimlerinden oluşur. Bunlardan en önemlileri
sıcaklık, nem ve havalandırmadır. Ayrıca kuluçka süresi nce ısının yumurtada sabit
noktalarda yoğunlaşmaması ve yumurta içerisindeki canlının yumurta kabuğuna
yapışmaması için yumurtalar düzenli olarak çevrilmelidir. Bu nedenle çevirme sistemine
ihtiyaç duyulmuştur. Kuluçka dönemi için gerekli olan bu koşullar farklı izleme ve kontrol düzenekleriyle
denetlenebilir.

Ancak bu kontrol işleminin, düşük maliyette, optimum düzeyde ve güvenilir
olması gerekir. Mikrodenetleyicilerin her geçen gün gelişmesi ve ekonomik olarak
ulaşılabilirliğinin artması sonucunda elektrik-elektronik ve kontrol uygulamalarında
kullanımı yaygınlaşmıştır.Tek bir kontrol elemanı ile birbirinden farklı fiziki koşulların,
değişkenlerin ve işlemlerin aynı merkezden yönetilmesi ve yönlendirmesi, sistem
tasarımında mikro denetleyici kullanım tercihini arttırmaktadır.Tek bir merkezi kontrol
ünitesi ile denetleme açısından basit, güvenilir, maliyet bakımından uygun ve kontrol etme
açısından gelişkin bir eleman olması nedeniyle kuluçka makinesinin fiziki kontrolü
mikro denetleyici temelli tasarlanmış ve oluşturulmuştur.

Profosyonel kuluçka makineleri ni görmek için tıklayınız

Profosyonel kuluçka makinesi üretim firması

Paylaş:

Bir Yorum Yazın

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.

0

EN İYİ