Kuluçka Havalandırmasında Önemli Noktalar (7)

Kuluçka Havalandırmasında Önemli Noktalar

Hava Geri Dönüşlü, Sabit Hacimli Havalandırma Ünitesi-Çıkım Makineleri

Çıkım odaları açısından, havanın havalandırma ünitesine geri dönmesi ile çapraz kontaminasyon veya tüylerin havaya karışmasına ilişkin endişeler sıklıkla söz konusu olmaktadır. Bunlara karşı bir sonuç olarak, hava çıkışının makinenin üst kısmından yapıldığı varsayılarak çıkım makinelerinin üstüne hava tedariki plenumu yerleştirilebilir. Havanın, çıkım makinesinin üst kısmında plenuma gönderilmesi ile hava geri dönüş sistemine tüy girme riski veya havanın hava işleme ünitesine geri dönmesinden önce kontaminasyona maruz kalma olasılığı, düşük olacaktır. Kuluçka makinesi Hava tedariki plenumu içinden hava geri dönüş kanalına olmak üzere, motorlu bir damper yerleştirilebilir. Bu motorlu damper, bir basınç kontrol cihazına bağlı olmalıdır. Bu kurulumun bir diğer faydası ise, çıkım makinesi geçişine giden kapılar açıldığında hava tedarik odacığının basınç kontrolünün etkilenmemesidir.

Oda Basıncı Kontrolündeki Yaygın Sorunlar

Birçok basınç kontrol kurulumu için ortak olan çeşitli sorunlar mevcuttur.

  • Çoğu Kuluçkada Basıncı Ölçecek Bir Araç Bulunmamaktadır

Bir kuluçkanın neredeyse her duvarında oda sıcaklığını ölçen bir termometre bulunur, bu termometrelerin çoğu bağıl nemi ölçme özelliğine de sahiptir. Oda basıncı ve hava tedariki bir kuluçkada doğru havalandırmanın sağlanması bakımından önemli olsa da, çoğunlukla birçok kuluçkahanede ölçülmemektedir.

  • Aşırı Basınç Tahliye Kapakları İle Sabit Hacimli Hava Tedariki

Aşırı basınç tahliye kapakları genellikle inkübatörlerin ve çıkım makinelerinin yukarısındaki duvarlara yerleştirilmektedir. Bu kapakların amacı, fazla havanın çatı boşluğu alanına yönlendirilmesi ve odadaki basıncın gereğinden fazla düzeylere çıkmasının önlenmesidir. Bunu yaparken, kapaklar genellikle odada gereken pozitif basıncın sağlanmasına da engel olmaktadır, çünkü aslında bu kapaklardan odaya hava sızıntısı olmaktadır. Bu sistem ancak birçok inkübatörün bulunduğu inkübatör odalarında ve çoklu basımlı inkübatörlerin bulunduğu odalarda etkili bir şekilde kullanılabilir.Kuluçka makinesi

  • Hava İşleme Ünitesinin Kapasitesinin Yetersizliği

Hava işleme ünitesi bir odadaki doğru hava hacmini sağlamakta yetersizse, söz konusu odadaki basınç kontrolü başarılı bir şekilde yapılamaz.

  • Zayıf Oda Yalıtımı

Hava işleme ünitesi, teoride doğru düzeydeki hava hacmini sağlamakta yeterli olsa bile odanın yalıtımı yeterince iyi bir şekilde yapılmamış ise odada istenen pozitif basıncın oluşturulması mümkün olmayabilir.

  • Egzoz Fanları

Kuluçkanın herhangi bir bölgesinde çalışmakta olan büyük kapasiteli egzoz fanları, tüm kuluçkadaki basınç kontrolünü etkileyebilir ve muhtemelen etkileyecektir. Her fan, belirli bir hacimdeki havanın hareketini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kuluçkanın belirli bir bölümünde çalışması söz konusu olduğunda, tasarımı açısından sağlayacağı hacimdeki hava hareketini sağlamak için havayı mümkün olan tüm kaynaklardan çekecektir. Bu kaynaklar arasında zayıf kapı yalıtımları, çatlaklar ya da boşlukların olması, bu duruma engel değildir. Sonuç olarak, bu durum havanın kuluçkadaki diğer odalardan çalınmasını son derece kolaylaştırarak odalardaki basınç kontrolünü etkileyecektir. Kuluçkanın bölümlerinde büyük hacimli egzoz fanları mevcutsa (yükleme ve civciv bekletme alanları gibi), “Bu fanlar havayı nereden alacaktır ve söz konusu hava kaynağı yeterli olacak mıdır?” soruları her zaman sorulmalıdır. Bu sorular sorulmadığı takdirde, fanlar havayı kuluçkanın diğer ucundaki odalardan bile çalabilir.Kuluçka makinesi

Profosyonel kuluçka makinesi üretim firması

Paylaş:

Bir Yorum Yazın

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.

0

EN İYİ