Kuluçka gövdesi
menü-kuluçka-makinası
kuluçka-makinesi-istanbul
kuluçka-makinesi-istanbul

KULUÇKA GÖVDESİ

Makina gövdesi, yumurtanın, dış ortamdan bağımsız olarak gelişmesi için gerekli kuluçka koşullarının sağlandığı yapıdır. Mobilya eşyası üretiminde sıkça kullanılan,  ağacın işlenerek endüstriyel bir ürün haline dönüştürüldüğü materyali ile oluşturulmuştur.Bu materyal, kuluçka ortamı içerisindeki ısı, nem, gürültü gibi fiziki  etkenlerin, dış ortamdan ayrılmasında ve yalıtımında, iyi bir karakteristik sergilediği için, gövde malzemesi olarak tercih edilmiştir. Gövde, sistemin çalışması ve  işleyebilmesi için gerekli olan elektriksel ve mekanik aksamı kapsayacak, barındıracak ve taşıyabilecek şekilde, işlevsellik, kullanılabilirlik ve estetik kriterler
göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve boyutlandırılmıştır. Yüksekliği 61 cm, genişliği 52 cm, derinliği 33 cm olarak belirlenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Sistem, birbirleriyle bütünleşik olarak, yumurtaların bulunacağı kuluçka bölümü ile kontrol devresi ve düzeneğinin bulunduğu bölüm olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. Yumurtaların bulunacağı kuluçka kısmında makinanın tek hareketli parçası olan yumurta rafı, ısı kaynağı olarak ampul, nem kaynağı olarak su haznesi, havalandırma ihtiyacını karşılamak amacıyla konumlandırılan fan, ortam içerisindeki sıcaklık ve nem değerini algılayan sensör bulunmaktadır. Kontrol devresi ve  düzeneğinin bulunduğu kısımda ise kuluçka motoru, kontrol kartı, sınır anahtarları ve kablo bağlantıları bulunmaktadır.

KONTROL DEVRESİ ELEMANLARI
Kuluçka dönemi boyunca ihtiyaç duyulan fiziki koşullar, kontrol devresi tarafından sağlanacak ve denetlenecektir. Kontrol devresinde kullanılan ve oluşturulan
elemanlar bu bölümde tanıtılacaktır.

NEM VE SICAKLIK SENSÖRÜ
Bu elektriksel eleman, herhangi bir dijital alıcı veya verici ile tek bir veri yolu üzerinden çift yönlü seri iletişim yapabilen, ortamın sıcaklık ve nem bilgisini  analog formdan dijital forma çevirerek alıcıya ileten nem ve sıcaklık algılayıcısıdır. İçerisinde, nem ve sıcaklığı ayrı ayrı algılayabilen, nem için direnç tipinde,  sıcaklık için ise NTC yapısında iki farklı bileşen bulunur.

HAVALANDIRMA FANI
Dış ortamdan kuluçka ortamına hava girişini sağlamak, ortamın oksijen seviyesini yüksek tutmak ve ısının her tarafa eşit yayılmasını sağlamak amacıyla sistem  içerisine havalandırma fanı eklenmiştir.

Isı Kaynağı Olarak Kullanılan Akkor Flamanlı Lamba ( Ampul )
Ortam sıcaklığını istenilen seviyeye getirmek amacıyla ısı kaynağı olarak akkor flamanlı lamba ( Ampul ) kullanılmıştır. Diğer ısı kaynaklarının fiyatının yüksek ve ulaşılabilirliğinin düşük olması nedeniyle bu tercih yapılmıştır. Sistem içerisindeki istenilen sıcaklık değerinin 37.5 ºC gibi yüksek bir seviye olması nedeniyle,
kullanılan ısı kaynağının yaydığı ısı miktarının ve gücünün de yüksek olması gerekir. Bu sebepten, sistem içerisine, birbirlerine ve şebeke gerilimine paralel bağlı olacak şekilde iki tane 150 W gücünde akkor flamanlı lamba dahil edilmiştir.

SINIR ANAHTARI
Kontrol ve kumanda sistemlerinde, hareketi kontrol edilmek istenen elemanın, hareketini sınırlandırmak veya hareketinin belirli bir aşamasında başka süreçleri  harekete geçirmek veya durdurmak istenebilir. Hareketlinin sınır konumuna geldiğinde, kontrol sisteminin veya düzeneğinin bu durumu algılaması amacıyla sınır anahtarı  kullanılır. Hareketli, sınır anahtarının pedalına temas edecek şekilde yerleştirilir. Sınır anahtarının pedalı, hareketli tarafından kapatıldığında, sınır anahtarı,  içerisindeki normalde açık olan devreyi kapatarak, hareketlinin veya değişik devre, düzenek ve süreçlerin denetimini yapan kontrol sisteminin uyarılmasını sağlar. Sınır anahtarı, kuluçka makinası sisteminde, yumurtaların konulacağı yumurta rafının, belirli bir açıya kadar dönmesini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Yumurta rafı, istenilen sınır açısına geldiğinde, sınır anahtarı, kontrol devresini uyararak, kuluçka motorunun durması sağlanmaktadır.

Profosyonel kuluçka makinesi üretim firması

Paylaş:

Bir Yorum Yazın

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.

0

EN İYİ