Kaz Kuluçka Makinesi Kullanımı
Kaz Kuluçka Makinesi Kullanımı - image hedef1 on https://www.askmakina.com

Kaz Kuluçka Makinesi Kullanımı - image kaz-civciv on https://www.askmakina.comKAZ KULUÇKA

Kaz kuluçka ; Kazların yumurta verimi Ocak-Şubat ayında başlar ve Haziran-Temmuz aylarına kadar sürer. Bu periyot ırklara göre değişmekle birlikte yaklaşık 130 gün sürer.  Daha erken yumurta üretimini uyarmak için, yumurta sezonundan önce kazların barındıkları yerde her gün 14 ile 16 saat aydınlatma yapılabilir. Kaz Yumurtaları
folluklardan alınmazsa 15 kadar yumurta yapan kaz kuluçkaya yatarak yumurtayı keser. Zannedildiğinin aksine damızlık kazların çiftleşmesinin sağlanması ve döllü yumurta elde edilebilmesi için bir havuz veya su birikintisine ihtiyaç yoktur.Kazlar kuru zeminde de çok iyi çiftleşmektedirler. Kazlarda erkeklerle dişilerin
ayrı familyalarla koloni oluşturulması suretiyle sağlıklı ve iyi kilo alan yavru almak kolaylaşır.

Bunun için gerekirse diğer üreticilerle erkek kazların  değiştirilerek kan katma yöntemi uygulanmalıdır. Bir dönüm merada, meranın kalitesine ve kazların büyüklüğüne bağlı olarak 20 ila 40 damızlık kaz beslenebilmektedir. Kazların otlama alanının etrafı yaklaşık  90 cm yüksekliğinde tel çitle örülmesi tercih edilmektedir. Damızlık kazlara mısır yedirilmesi yağlanma yapması ve bununda döl ve yumurta verimini düşürmesi nedeni ile tavsiye edilmez. Yumurtlayan kazlar özel bir yer ihtiyacı duymazlar. Ama yumurtalarını folluklara bırakmaları teşvik edilebilir. Barınak içerisinde veya dışarısında folluklar bulunmuyorsa yumurtlayacak kazlar kendi folluklarını yeşil otlardan, samandan ve vücutlarından kopardıkları tüylerle de yaparlar. Yapılacak folluklar 60X60 yada 50X50 cm ve yüksekliği 45 cm ebatlarında hazırlanmalıdır. Folluklara üst veya ön kısım yapmaya gerek yoktur. Kaz kuluçka

Kaz kuluçka Makinesi

Kaz yumurtalarının kuluçka süresi 29-31gün arasında değişmektedir.Ağır cüsseli Emden ve Toulouse kazının kuluçka süreleri 33-35 gün arasında sürmektedir.
Kuluçka makinası kullanmayacak küçük ölçekli yetiştiriciler kaz yumurtalarını Rus ördeklerinin altına koyarak kazların yerine kuluçkada rus ördekleri
kullanabilirler. Bu yöntemle kazların kuluçka yumurtlama süreleri uzatılarak daha fazla ürün alma mümkündür.

KAZ KULUÇKA TEKNİĞİ
Yapay kuluçka, kuluçka makinasına yumurtaların konulmasıyla civciv çıkımı sağlamak demektir. Karlı bir işlemdir. Kuluçka makinelerinden kaz civcivi çıkım
randımanını artırmak için kuluçka makinalarını çok hassas ve doğru bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Kuluçka makinelerinde havanın yavaş hareket etmesi,
buharlaşmanın makine içerisine eşit oranda dağılması gerekmektedir. havanın kuluçka makinesi içerisindeki her yere uygun miktarda ulaşması gerekmektedir.Kaz kuluçka
Kuluçka makinelerine yerleştiren kaz yumurtalarının kuluçka süresinde çevrilmeleri sağlanmalıdır. Yüksek çıkım elde etmek için bu işlemin yapılması gereklidir.Kaz kuluçka

Kaz Kuluçka Makinesi Kullanımı - image indir-1 on https://www.askmakina.comKAZ  KULUÇKA CİVCİV BAKIMI
Kaz civcivlerinin bakımı için özel bir ana makinesine veya ısıtma alanına gerek yoktur. kuru iyi aydınlatılan ve havalandırılan kapalı bir yer küçük bir sürü için
yetiştirme alanı olarak kullanılabilir. İlk günlerde yetiştirme alanından köpek, kedi uzak tutulmalıdır. Mümkünse altlık günlük değiştirilmelidir.
Civcivler kısmen tüyleninceye kadar ıslak şartlara adapte olamadıkları için 2 haftalık yaşa kadar yüzmelerine fırsat verilmemelidir. Üç günlük yaştan sonra civcivler otlamaya alıştırılmalıdır Yabani kuşların içeri girişini ve dolayısıyla hastalık etkenlerini getirmelerini engellemek amacıyla barınakların pencereleri tel örgü ile kaplanmalı, sıçanların ve gelinciklerin girmesini önlemek amacıyla duvar ve tahta döşemedeki delikler ve çatlaklar kapatılmalı, kediler ve köpeklerin girişini önlemek için kapılar kapalı tutulmalıdır.Kaz kuluçka

Profosyonel kuluçka makinesi üretim firması

Paylaş:

Bir Yorum Yazın

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.

0

EN İYİ