Bıldırcın Yetiştiriciliği (5)

GAGA KESİMİ YAPILMALI

Civcivler çok katlı ana makinalarında veya yerde büyütülür. Sıcaklık başlangıçta 35-36 0 C olmalı her hafta 3 0 C azaltılmalıdır. Asla 22 0 C’nın altına düşürülmemelidir. Tel ızgara tabanlı geniş kafeslerde de büyütme yapılabilir. Hayvanların birbirini gagalamamaları için gaga kesimi yapılır. Ayrıca gagalamayı önlemek için ışık şiddeti azaltılır. Kuru yonca demetleri asılırsa hayvanları meşgul eder. 30×30 cm’lik bir alana üç haftalık 20 adet genç bıldırcın konabilir. 5. haftadan itibaren bıldırcınların yumurta kafeslerine alınmaları gerekir.

OT VE SAMAN DESTEĞİ

Eğer yetiştiricilik yerde yapılacaksa bıldırcınlar için özel yapılmış yumurta kutuları hazırlanmalıdır. Yumurtlama kutularının içine ot ve saman serilmelidir. Bıldırcınlarda ilk 7 gün 24 saat 2-5 mumluk aydınlatma 8-40 gün doğal gün ışığı veya 8 saat 0,5-2 mumluk, 41. günden sonra 16 saat 0,5-2 mumluk aydınlatma yapılır. Cinsel olgunluğa gelmiş bıldırcınlarda göğüsün üst kesimi ve boğaz tüyleri erkeklerde kahve rengimsi kırmızı tüyler olmasına karşılık, dişilerde siyah benekli gri tüyler bulunur.

Besleme

Bıldırcın yavruları çok hızlı gelişir. Bu nedenle başlama yemlerinde % 25-28 düzeyinde protein bulunmalıdır. İlk üç hafta boyunca yavruların başlama yemi ile beslenmeleri gerekir. Bu dönemde enerji gereksinimi ise 2600-3000 Kcal ME/Kg’dır. Genellikle ilk üç haftalık dönemde yüksek proteinli ve enerjili hindi civciv yemi kullanılması önerilir.

Sağlık Koruma Önlemleri

Bıldırcınlar hastalıklara karşı diğer kanatlılar kadar duyarlı değildir. Bıldırcınlarda Yalancı Vebadan (Newcastle) dolayı hiçbir ölüm bildirilmemiştir. Bıldırcınlarda enfeksiyöz hastalıklar metebolik ve diğer (A ve E vitamini eksikliği gibi) hastalıklar görülebilir. Bu nedenle bıldırcın üretiminde hastalıklara karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bıldırcınlar diğer kanatlılardan ayrı bir yerde yetiştirilmelidir. Ölü bıldırcınlar fark edilir edilmez alınarak yakma ya da gömme yolu ile yok edilmelidir. Kümes tabanı kuru tutulmalıdır. Suluklar her gün temizlenmelidir. Hasta bıldırcınlar hemen ayrılmalıdır. Kümes giriş ve çıkışı kontrol altına alınmalı ve herkesin gelişi güzel kümese girmesi önlenmelidir. Temiz, tozsuz ve küfsüz yataklık kullanılmalıdır. Yemlik, suluk vb. gereçler her kullanımdan önce temizlenip uygun bir dezenfektan ile dezenfekte edilmelidir. Kümes her yeni grup hayvanların konulmasından önce de temizlenip dezenfekte edilmelidir.

ÖNEMLİ HASTALIKLAR

Bıldırcın Hastalığı (Ülseratif Enteritis)

Bıldırcınlara özgü bakteriyel bir hastalıktır. Bağırsaklarda yangı ve ülserleşme oluşturur. Bıldırcınlar bu hastalığa karşı oldukça duyarlıdır ve yavrular arasında hastalığa yakalanma % 15-100 arasında değişmektedir. Damızlıklarda daha az görülür. Etkeni aeorobik bir bakteridir. Bulaşma gübre yolu ile olur. Hastalığa yakalananlar gittikçe zayıflar ve kondisyonlarını hızla yitirirler. İshal genel bir belirtidir. Dışkıları genellikle sulu ve beyaz renklidir. Tüylerin kabarıklığı, halsizlik ve gözlerin kapanması diğer belli başlı belirtiler olarak kabul edilir.

Salmonella Pullorum

Bulaşma yumurta yolu ile olur. Kuluçkada kayıplar olabildiği gibi en fazla ölüm ikinci veya üçüncü hafta yaşlarında görülür. Erişkinlerde akut belirtiler görülmese de yumurta veriminde, döllülükte ve çıkış gücünde gerilemeler olur.

Bıldırcınlarda Tavuk Kolerası

Botulismus, göbek iltihabı gibi diğer bakteriyel kanatlı hastalıkları da görülmektedir.

Viral Hastalıklar

Başlıca coryza, viral enteritis, mozayik dalak hastalığı ve tavuk çiçeği görülmektedir.

Paraziter Enfestasyon

Koksidiyoz görülmektedir. Özellikle yerde yetiştirilen bıldırcınlarda bu problem görülmektedir. Hasta bıldırcınlar iştahsız ve tüyleri kabarıktır. Ayrıca dışkıları kanlıdır.

Karabaş (Histomoniasis) Hastalığı

Protozoa enfeksiyonudur. Bu hastalıkta bıldırcınlar iştahsızdır ve dışkı hardal rengine yakın görünümdedir.

Profosyonel kuluçka makinesi üretim firması

Paylaş:

Bir Yorum Yazın

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.

0

EN İYİ