Kuluçka Makinaları Neden Havalandırılmalıdır
Yorum Yok

Kuluçka Makinaları Neden Havalandırılmalıdır

İnkübatörlerdeki yumurtaların içinde canlı, gelişen embriyolar bulunmaktadır. Optimal gelişimin, civciv kalitesinin
ve kuluçka randımanının sağlanması için, embriyolar doğru sıcaklığa, neme ve Karbondioksit (CO2) – Oksijen
dengesine ihtiyaç duyar. Bu koşulların sağlanması ise, yumurtaların yalnızca doğru havalandırma sağlanan
ortamlarda tutulmasıyla mümkün olmaktadır.
Kuluçka odalarının havalandırılmasındaki amaç, inkübatörler için en tutarlı ortamın embriyo gelişiminin optimize
edileceği şekilde sağlanmasıdır. İnkübatörün fonksiyonu odaya girişi sağlanan havanın durumu üzerinde ince
ayarlamalar yapmayı aşmamalıdır. Ayrıca ortam koşulları büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir; bu durum
yalnızca ülkeden ülkeye değil, mevsimden mevsime de söz konusudur. İnkübatör üreticileri dünyanın her bir
bölgesi için özel inkübatör üretemeyeceklerinden, kuluçka odalarının etkili şekilde havalandırıldığından emin
olunmalıdır.
Kuluçka havalandırma sistemi, inkübatörün istendiği şekilde çalıştırılabilmesi açısından inkübatör üreticileri
tarafından yapılan varsayımları karşılamalıdır. Etkili ve verimli şekilde çalışan, kurulum ve işletim maliyeti uygun
olan makineler tasarlamak için üreticiler makineye ulaşan havanın sıcaklık ve bağıl nem (RH) aralıkları hakkında
çeşitli varsayımlarda bulunmaktadırlar. Böylece üreticiler iç ortamı kontrol etmek (sıcaklık ve RH) için söz konusu
makinede olması gereken ısıtma ve soğutma kapasitelerini belirleyebilirler. Bu bilgi daha sonra herhangi bir
inkübatör için, genellikle aşağıdaki gibi değişkenler için tavsiyeleri içeren, üretici spesifikasyonları halini alır:
• Basılan 1000 yumurta için inkübatör hava gereksinimleri
• 1000 yumurta için minimum oda havası değişimleri
• Sağlanan havanın sıcaklığı ve nemi
• Odadaki hava basıncı
• Egzoz plenumu hava basıncı
Bu halde her odada havalandırmanın sağlanmasına ilişkin önemli unsurlar; sağlanan hava hacmi, oda basıncı,
hava sıcaklığı ve bağıl nemdir.

Paylaş:

Bir Yorum Yazın

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.

0

EN İYİ